Szanowni Mieszkańcy. Od dzisiaj tylko ważne i aktualne informacje. Zapraszamy do współpracy. Wyzwań jest wiele. 

Zarząd SM "Klakson"

Szanowni mieszkańcy SM „Klakson”

Z uwagi na wysoką ilość zachorowań na COVID-19 Zarząd SM „Klakson” informuje, że osobisty kontakt z biurem Spółdzielni jest obecnie niewskazany.
Przyjęcia interesantów będą jedynie w sprawach pilnych i nie cierpiących zwłoki do czasu odwołania.
Pozostajemy do Państwa dyspozycji poprzez kontakt telefoniczny, mailowy, skrzynkę na listy przy ul. Szafirowej 8.
Tel. 81 526 65 92
wtorek- czwartek /7.00-15.00/
poniedziałek /7.00-17.00/
piątek /7.00-13/
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Bardzo prosimy o stosowanie obecnie obowiązujących przepisów sanitarnych (maseczki, rękawiczki, zachowanie bezpiecznej odległości, własny długopis).
Zarząd SM „Klakson”

Informacja Zarządu dotycząca zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KLAKSON” w Lublinie - 04/09/2020

Uprzejmie informujemy, że z powodu obowiązującego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.) termin zwołania Walnego Zgromadzenia członków S.M. „KLAKSON” został przełożony bezterminowo. Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tarcza 2,0):

„Art. 90 Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu”.

O terminie zwołania Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KLAKSON” zgodnie z ustawowo-statutowymi zasadami zostaniecie Państwo poinformowani.

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju z dnia 28.08.2020 r. w załączeniu.

Rok 2020

  • Opublikowano: piątek, 31 styczeń 2020 00:51

SZANOWNI MIESZKAŃCY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KLAKSON”

Wspólnie zaczynamy rok 2020 z trudnymi i ambitnymi wyzwaniami.
Nasza Spółdzielnia posiada stabilną sytuację finansową. Terminowo realizowane są bieżące zobowiązania wobec dostawców podstawowych usług /LPEC, MPWIK, PGE, Urząd Miasta Lublin/.

Niestety z roku na rok Nasze Osiedla „starzeją się” i wymagają dodatkowych nakładów.

Rosną koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości mieszkalnych, garaży i Mienia Wspólnego ; chodników, dróg dojazdowych , parkingów i miejsc parkingowych , placów zabaw i terenów zielonych, wiat śmietnikowych.

W ostatnich dwóch latach zdecydowanie zabrakło szczegółowej analizy ponoszonych w tym zakresie kosztów.

Jeszcze na dzień 31.12.2017 odnotowana została nadwyżka w kwocie 74 .000 złotych w zakresie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi/GZM/.
Ale już 31.12.2018 roku odnotowany został niedobór w kwocie 90 000 złotych. W roku 2018 koszty eksploatacji i utrzymania przekroczyły więc o 164 000 złotych przychody z opłat czynszowych. W roku 2019 niedobór wyniósł 75 000 złotych.
Zaczynamy rok 2020 z niedoborem w kwocie 165 000 złotych. Tylko 5 nieruchomości jest „na plusie” a 19 odnotowało niedobory. W takiej sytuacji konieczne były podwyżki stawek czynszowych od 1 stycznia 2020, zapowiedziane we wrześniu 2019 roku.

Od miesiąca października 2019 Zarząd realizuje plan ograniczania kosztów funkcjonowania Spółdzielni, zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej z 23.09.2019. Zmniejszona została liczba zatrudnionych pracowników. Dokonano redukcji pozostałych pozycji kosztów.

Od 1 stycznia 2020 zaczynamy spłacać niedobory w zakresie GZM, powstałe w okresie 2018-2019. W ciągu najbliższych 2 lat powinny zostać zminimalizowane. W okresach kwartalnych Zarząd będzie informował o realizacji tego zadania.

Na przełomie Nowego Roku otrzymali Państwo informacje dotyczące naliczeń czynszowych, obowiązujących od 1 stycznia 2020 roku. W zdecydowanej większości naliczenia z grudnia 2019 są niższe od zapowiadanych we wrześniu.

W stosunku do informacji z września 2019 zmiany dotyczą : podatku od nieruchomości, obniżenia zaliczki na centralne ogrzewanie /niższa cena za jednostkę c.o./ i korekty wysokości zaliczki za zimną i ciepłą wodę. Korekty to efekt analizy danych z ostatnich 3 kwartałów 2019r. - faktycznego zużycia wody zimnej i ciepłej w lokalach mieszkalnych i użytkowych. Celem Zarządu jest określanie zaliczek na poziomie zbliżonym do faktycznego zużycia wody.

W przeszłości zdarzały się przypadki skrajnie niskich lub skrajnie wysokich zaliczek w stosunku do faktycznego zużycia. Powinniśmy płacić za wodę tyle ile faktycznie jej zużywamy.
Zobowiązania do LPEC i MPWIK płacimy w cyklach miesięcznych w oparciu o faktyczny poziom zużycia. Ażeby utrzymywać płynność finansową, comiesięczne zaliczki powinny wpływać na konto Spółdzielni na poziomie zbliżonym do wartości faktur.

W roku 2020 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Klakson” skoncentruje się na realizacji przedstawionych zadań.

Lublin 31.01.2020.

Sezon grzewczy

  • Opublikowano: piątek, 02 październik 2020 04:44

W dniach od 30.09 do 02.10 rozpoczęliśmy sezon grzewczy 2020/2021.
W roku 2019 w listopadzie i grudniu otrzymaliśmy wiele pytań na temat działania i wykorzystywania zaworów z głowicą termostatyczną Firmy Danfoss , zamontowanych przez Firmę ISTA na Osiedlu Poręba w sezonie letnim 2019.
W miesiącu grudniu 2019 zamieściliśmy na stronie www SM „KLAKSON” dodatkowe informacje o zasadach działania zaworów z głowicą termostatyczną.
W bieżącym roku pytania i reklamacje pojawiały się w maju i czerwcu , po Państwa analizie kosztów ogrzewania mieszkania w roku kalendarzowym 2019, na podstawie przesłanych przez Spółdzielnię szczegółowych rozliczeń Firmy ISTA.
Przypominamy więc na starcie sezonu grzewczego podstawowe zasady i informacje dotyczące działania zaworów z głowicą termostatyczną Firmy Danfoss.

Files:
Danfoss zawór termostatycznyHOT
Date 2019-12-15
File Size 505.3 KB
Download 286
Głowica RAW5116HOT
Date 2019-12-15
File Size 30.87 KB
Download 250
Informacje głowiceHOT
Date 2019-12-15
File Size 515.43 KB
Download 243
UlotkaHOT
Date 2019-12-15
File Size 217.46 KB
Download 243

W miesiącu lipcu i sierpniu 2019 r Firma ISTA dokonała wymiany blisko 1500 sztuk zaworów grzejnikowych na Osiedlu Poręba.  Zgodnie z decyzją poprzedniego Prezesa Zarządu zamontowano zawory z głowicą termostatyczną RAW 5116. Finansowana z Funduszu Remontowego wymiana kosztowała 183 tysięcy złotych.
Niestety ta kosztowna operacja nie została poprzedzona szczegółową INFORMACJĄ skierowaną do Mieszkańców Osiedla , co do zasadności takiej wymiany i funkcjonalności nowych zaworów. Zapisane w protokołach Zarządu z 2018 roku priorytety w zakresie zmniejszania kosztów c.o. dotyczyły przede wszystkim termomodernizacji budynków.Za kwotę 7 tys. złotych wykonano badania termowizyjne budynków.
Za kwotę 183 tysięcy złotych można było docieplić kilka ścian budynków i ograniczyć ubytki ciepła. Zdecydowano jednak inaczej…
Od momentu rozpoczęcia sezonu grzewczego otrzymywaliśmy sygnały od Mieszkańców o wadliwym działaniu zaworów z głowicą termostatyczną. W ramach gwarancji Firma ISTA w kilku przypadkach dokonała wymiany zaworów. Niestety w listopadzie i grudniu nasiliły się zgłoszenia o działaniu zaworów w tak przyjaznych warunkach pogodowych.
Uznaliśmy więc za pilną potrzebę zamieszczenia na stronie SM KLAKSON podstawowych informacji dotyczących działania zaworów z głowicą termostatyczną Firmy Danfoss.

Boisko do gry w piłkę

  • Opublikowano: poniedziałek, 22 czerwiec 2020 02:07

SZANOWNI MIESZKAŃCY OSIEDLA „PORĘBA” SM „KLAKSON” W LUBLINIE.

Uprzejmie INFORMUJEMY że od dnia 12.06.2020 przygotowaliśmy boisko do gry w piłkę dla DZIECI. Na prywatnym terenie SM „KLAKSON”, działce będącej mieniem ogólnym Spółdzielni, pomiędzy budynkiem Bursztynowa 9 a sklepem Stokrotka.

Od kilku lat otrzymujemy protesty Mieszkańców, głównie budynków Szafirowa 12 i 14 o uciążliwym i nagminnym graniu w piłkę na zielonym terenie wokół placu zabaw. W roku 2019 Zarząd Spółdzielni otrzymał List od 40 Mieszkańców ,domagających się zaprzestania gry w piłkę na trawnikach i obijania piłką elewacji budynków. Takie zachowania DZIECI i brak reakcji Rodziców ,uniemożliwiają odpoczynek i spokojne zamieszkiwanie, pozostałym MIESZKAŃCOM, bardzo często osobom starszym i schorowanym.

W związku z nadal powtarzającymi się przypadkami, ZABRANIAMY GRY W PIŁKĘ na terenie zielonym i chodnikach w okolicach Placu Zabaw Szafirowa 12/14. Montowane są tablice informacyjne i taśmy ostrzegawcze.

Niestety, notujemy przypadki ignorowania tego zakazu i niszczenia mienia Spółdzielni wskutek gry w piłkę (uszkodzone elewacje budynków, niszczona zieleń, niszczenie i kradzież tablic informacyjnych, zrywanie taśm). Przypominamy, że za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają opiekunowie prawni, przede wszystkim więc RODZICE. Zarząd Spółdzielni dalej już nie może tolerować dewastacji mienia i wobec osób ponoszących odpowiedzialność za powstałe szkody, będzie dochodził odszkodowań, również na drodze postępowań sądowych.

Wszystkie DZIECI, pod opieką RODZICÓW serdecznie ZAPRASZAMY na przygotowane boisko Bursztynowa 9/sklep Stokrotka.
APELUJEMY O ZABAWĘ Z DZIEĆMI MAKSYMALNIE DO GODZINY 20.00. USZANUJMY POTRZEBĘ WYPOCZYNKU POZOSTAŁYCH MIESZKAŃCÓW POBLISKICH NIERUCHOMOŚCI.

Prezes Zarządu SM „KLAKSON”

Realizacja Planu Remontów 2019

  • Opublikowano: piątek, 07 luty 2020 22:00

SZANOWNI MIESZKAŃCY SM "KLAKSON"

Bardzo dziękujemy za zgłoszone propozycje do Planu Remontów w 2020 roku.
Ogółem wpłynęło 30 wniosków Mieszkańców, które dotyczyły głównie termomodernizacji budynków, remontów balkonów, klatek schodowych, naprawy ciągów pieszych i dróg dojazdowych.

W miesiącu listopadzie i grudniu 2019 r. została przeprowadzona coroczna kontrola stanu technicznego budynków i budowli będących w zasobach naszej Spółdzielni. W roku 2019 zostało też przeprowadzone specjalistyczne badania kamerą termowizyjną budynków mieszkalnych.

Na podstawie tych wszystkich informacji zostanie opracowany Projekt Planu Remontów w 2020 roku. Prawdopodobnie w marcu Plan Remontów zostanie zatwierdzony przez Radę Nadzorczą SM "Klakson" i przekazany do realizacji.

W dniu dzisiejszym zamieszczamy informacje o Realizacji Planu Remontów w roku 2019.

Realizacja planu remontówHOT
Date 2020-02-07
File Size 265.5 KB
Download 268

Ogłoszenie

Działając z upoważnienia Rady Nadzorczej, Spółdzielni Mieszkaniowej „Klakson” w Lublinie, Zarząd Spółdzielni prosi o zgłaszanie chętnych członków do pracy w charakterze nieetatowego członka Zarządu.

Kandydatury należy zgłaszać na piśmie do siedziby Spółdzielni ul. Szafirowa 8 lub pocztą elektroniczną

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w terminie do 10.02.2020 r.

W zgłoszeniu należy podać numer telefonu kontaktowego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa KLAKSON

ul. Szafirowa 8, 20-573 Lublin
Tel: 81 526 65 92
Kom: 517 735 590
Fax: 81 527 58 36
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.