Szanowni Mieszkańcy. Od dzisiaj tylko ważne i aktualne informacje. Zapraszamy do współpracy. Wyzwań jest wiele. 

Zarząd SM "Klakson"

Organizacja pracy biura

SZANOWNI MIESZKAŃCY SM „KLAKSON”

Uprzejmie informujemy o zmianach godzin pracy Biura Spółdzielni ul.Szafirowa 8, w okresie przedświątecznym i 27.12.19:

1.Sobota 14.12.19 Biuro czynne 7.00-15.00
2.Poniedziałek 23.12.19 Biuro czynne 7.00-17.00
3.WTOREK 24.12.19 Wigilia Biuro Nieczynne.
4.Piątek 27.12.19 Biuro czynne 7.00-13.00

W okresie ŚWIĄTECZNYM w ważnych i pilnych sprawach prosimy dzwonić 517-735-590 /SM Klakson/, awarie techniczne TOKA i VENTA.

/telefony na www.klaksonsm.pl/

ZARZĄD SM „ KLAKSON”

Libra harmonogram

SZANOWNI MIESZKAŃCY SM „KLAKSON”

FIRMA LIBRA Biuro Usług Budowlanych Przeprowadzi coroczny PRZEGLĄD STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I BUDOWLI 

 1. Osiedle BAZYLIANÓWKA  w dniu 09.12.2019r.(poniedziałek) w godz. 7.30 – 12.00
 2. Osiedle PORĘBA
  Bursztynowa 9, Szafirowa 8, Ametystowa 3 i 5 w dniu 10.12.2019r.(wtorek) w godz. 7.30-12.00
  Szafirowa 12, Szafirowa 14, Szafirowa 18, Szafirowa 20 w dniu 11.12.2019r.(środa) w godz. 7.30-12.00
  Szafirowa 22, Opalowa 1, Opalowa 3, Opalowa 5, Szafirowa 26 i 30 w dniu 16.12.2019r. (poniedziałek) w godz. 7.30-12.00
 3. Osiedle PORĘBA
  Dodatkowe przeglądy w dniu 17.12.19 w godzinach 15.00-19.00

W biurze Spółdzielni ul. Szafirowa 8 lub drogą mailową
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
do dnia 17.01.2020, prosimy przekazywać propozycje prac remontowych do Planu Remontów 2020

Zarząd SM „KLAKSON”

Dojazd do altany

Szanowni Mieszkańcy Osiedla Widok
Bardzo PROSIMY o udostępnianie DOJAZDU DO ALTANY ŚMIETNIKOWEJ  pracownikom Firmy SUEZ w każdy WTOREK I CZWARTEK w godzinach 6.00-14.00.
Szczegółowy HARMONOGRAM na listopad i grudzień 2019 umieszczony jest na altanie i stronie www.
Będzie CZYSTO I PRZYJEMNIE.

Uchwały Zarządu

W dniu 25.09.2019, na wniosek Zarządu SM Klakson z dnia 24.09.2019, Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 10/09/2019 w sprawie nowych opłat kosztów eksploatacji i utrzymania lokali od dnia 01.01.2020 roku. Szczegółowe informacje o nowych naliczeniach zostaną przekazane wszystkim Mieszkańcom do dnia 30.09.2019 roku.
 
W dniu 25.09.2019, na wniosek Zarządu SM Klakson z dnia 24.09.2019, Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 11/09/2019 w sprawie nowej Struktury Organizacyjnej SM Klakson. Podstawowym celem tej zmiany jest zmniejszenie kosztów zarządzania Spółdzielnią.

Walne Zgromadzenie

W dniu 26.06 2019 odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej KLAKSON.

W tym najważniejszym i corocznym wydarzeniu uczestniczyło około 30 członków Spółdzielni, członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przedstawiono coroczne Sprawozdania Organów Statutowych Spółdzielni, dyskutowano o najważniejszych problemach w funkcjonowaniu Spółdzielni. Zostały podjęte Uchwały, które będą istotne na kolejne lata.

Przegląd techniczny

Szanowni Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej "KLAKSON"
W dniach od 4.12.2019/środa/ do dnia 15.01.2020/środa/ Firma LIBRA dokona corocznego PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO budynków i budowli Naszej Spółdzielni.
Szczegółowe informacje i terminy zostaną umieszczone na każdym budynku.

Podziękowania

Szanowni Mieszkańcy SM „KLAKSON” korzystający z miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Ametystowej, głównie nieruchomości:

 • Szafirowa 8,12 i 18
 • Ametystowa 3 i 5, Bursztynowa 9

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WYROZUMIAŁOŚĆ i WSPÓŁPRACĘ w trakcie prac porządkowych w dniu 19.11.19.
Szczególne podziękowania dla Pana Stanisława Ludiana inicjatora akcji.
Służby Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie i SM „Klakson” zdecydowanie doprowadziły teren do należytego porządku i czystości.
Dbajmy teraz WSPÓLNIE o utrzymanie tego stanu jak najdłużej…

Read more: Podziękowania

Dbajmy o Nasze otoczenie. Odpady i recykling.

W dzisiejszych czasach każdy z nas, z roku na rok, wytwarza coraz więcej odpadów, które nieprawidłowo zagospodarowane mogą stanowić bardzo duży problem dla naszego życia i zdrowia, jak i dla środowiska, w którym żyjemy.

Obecnie na świecie bardzo silny nacisk kładzie się na  wprowadzanie i potęgowanie zrównoważonego rozwoju w gospodarce jak i w codziennym życiu. Świadomość zagrożenia jakie niesie niewłaściwy sposób gospodarowania i wykorzystania środowiska naturalnego, może prowadzić do jego szybkiej i nieodwracalnej degradacji. Na problemy związane m.in. z nadmierną eksploatacją zasobów naturalnych oraz zanieczyszczaniem elementów środowiska, zaczęto zwracać szczególną uwagę i postanowiono stopniowo wprowadzać technologię i odpowiednie sposoby gospodarowania, które mają zminimalizować niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne.

Codzienne, właściwe gospodarowanie odpadami nie powinno się nam kojarzyć z problemem, tylko z dobrze wykonanym zadaniem, które wykonujemy w szczególności dla siebie, swoich dzieci jak i dla innych mieszkańców. Zmieniając swoje nawyki, przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska, większego odzysku surowców, mniejszej ilości odpadów zalegających na składowiskach.

Musimy sobie uświadomić, że samodzielnie segregując odpady a następnie właściwie się ich pozbywając, przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska, wpływając na obniżenie kosztów produkcji produktów i energii. W dzisiejszych czasach społeczeństwo, które dba o kondycję swojego otoczenia, wpływa znacząco na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej gminy w oczach przedsiębiorców.

Poprawnie segregując odpady powinniśmy mieć poczucie dobrze wykonanej pracy i dumy, ponieważ wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze otoczenie.

(więcej informacji dostępnych na stronie www.odpady.lublin.eu i na Naszej stronie zakładka Po Nas tylko ŚMIECI?)

Spółdzielnia Mieszkaniowa KLAKSON

ul. Szafirowa 8, 20-573 Lublin
Tel: 81 526 65 92
Kom: 517 735 590
Fax: 81 527 58 36
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.