Szanowni Mieszkańcy. Od dzisiaj tylko ważne i aktualne informacje. Zapraszamy do współpracy. Wyzwań jest wiele. 

Zarząd SM "Klakson"

Realizacja Planu Remontów 2019

  • Opublikowano: piątek, 07 luty 2020 22:00

SZANOWNI MIESZKAŃCY SM "KLAKSON"

Bardzo dziękujemy za zgłoszone propozycje do Planu Remontów w 2020 roku.
Ogółem wpłynęło 30 wniosków Mieszkańców, które dotyczyły głównie termomodernizacji budynków, remontów balkonów, klatek schodowych, naprawy ciągów pieszych i dróg dojazdowych.

W miesiącu listopadzie i grudniu 2019 r. została przeprowadzona coroczna kontrola stanu technicznego budynków i budowli będących w zasobach naszej Spółdzielni. W roku 2019 zostało też przeprowadzone specjalistyczne badania kamerą termowizyjną budynków mieszkalnych.

Na podstawie tych wszystkich informacji zostanie opracowany Projekt Planu Remontów w 2020 roku. Prawdopodobnie w marcu Plan Remontów zostanie zatwierdzony przez Radę Nadzorczą SM "Klakson" i przekazany do realizacji.

W dniu dzisiejszym zamieszczamy informacje o Realizacji Planu Remontów w roku 2019.

Files:
Realizacja planu remontówNEW
Date 2020-02-07
File Size 265.5 KB
Download 10

Ogłoszenie

Działając z upoważnienia Rady Nadzorczej, Spółdzielni Mieszkaniowej „Klakson” w Lublinie, Zarząd Spółdzielni prosi o zgłaszanie chętnych członków do pracy w charakterze nieetatowego członka Zarządu.

Kandydatury należy zgłaszać na piśmie do siedziby Spółdzielni ul. Szafirowa 8 lub pocztą elektroniczną

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w terminie do 10.02.2020 r.

W zgłoszeniu należy podać numer telefonu kontaktowego.

Dojazd do altany

Szanowni Mieszkańcy Osiedla Widok
Bardzo PROSIMY o udostępnianie DOJAZDU DO ALTANY ŚMIETNIKOWEJ  pracownikom Firmy SUEZ.
Szczegółowy HARMONOGRAM odbiorów odpadów w 2020 roku umieszczony jest poniżej /także na  altanie i klatkach schodowych/
Będzie CZYSTO I PRZYJEMNIE.
szmaragdowa 8
Date 2020-01-20
File Size 147.01 KB
Download 27

Uchwały Zarządu

W dniu 25.09.2019, na wniosek Zarządu SM Klakson z dnia 24.09.2019, Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 10/09/2019 w sprawie nowych opłat kosztów eksploatacji i utrzymania lokali od dnia 01.01.2020 roku. Szczegółowe informacje o nowych naliczeniach zostaną przekazane wszystkim Mieszkańcom do dnia 30.09.2019 roku.
 
W dniu 25.09.2019, na wniosek Zarządu SM Klakson z dnia 24.09.2019, Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 11/09/2019 w sprawie nowej Struktury Organizacyjnej SM Klakson. Podstawowym celem tej zmiany jest zmniejszenie kosztów zarządzania Spółdzielnią.

Zawory grzejnikowe

W miesiącu lipcu i sierpniu 2019 r Firma ISTA dokonała wymiany blisko 1500 sztuk zaworów grzejnikowych na Osiedlu Poręba. Zgodnie z decyzją poprzedniego Prezesa Zarządu zamontowano zawory z głowicą termostatyczną RAW 5116.
Finansowana z Funduszu Remontowego wymiana kosztowała 183 tysięcy złotych.

Niestety ta kosztowna operacja nie została poprzedzona szczegółową INFORMACJĄ skierowaną do Mieszkańców Osiedla, co do zasadności takiej wymiany i funkcjonalności nowych zaworów. Zapisane w protokołach Zarządu z 2018 roku priorytety w zakresie zmniejszania kosztów c.o. dotyczyły przede wszystkim termomodernizacji budynków. Za kwotę 7 tys. złotych wykonano badania termowizyjne budynków.

Za kwotę 183 tysięcy złotych można było docieplić kilka ścian budynków i ograniczyć ubytki ciepła.
Zdecydowano jednak inaczej…

Od momentu rozpoczęcia sezonu grzewczego otrzymywaliśmy sygnały od Mieszkańców o wadliwym działaniu zaworów z głowicą termostatyczną. W ramach gwarancji Firma ISTA w kilku przypadkach dokonała wymiany zaworów. Niestety w listopadzie i grudniu nasiliły się zgłoszenia o działaniu zaworów w tak przyjaznych warunkach pogodowych.

Uznaliśmy więc za pilną potrzebę zamieszczenia na stronie SM KLAKSON podstawowych informacji dotyczących działania zaworów z głowicą termostatyczną Firmy Danfoss.

Danfoss zawór termostatyczny
Date 2019-12-15
File Size 505.3 KB
Download 53

Czytaj więcej: Zawory grzejnikowe

Rok 2020

  • Opublikowano: piątek, 31 styczeń 2020 00:51

SZANOWNI MIESZKAŃCY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KLAKSON”

Wspólnie zaczynamy rok 2020 z trudnymi i ambitnymi wyzwaniami.
Nasza Spółdzielnia posiada stabilną sytuację finansową. Terminowo realizowane są bieżące zobowiązania wobec dostawców podstawowych usług /LPEC, MPWIK, PGE, Urząd Miasta Lublin/.

Niestety z roku na rok Nasze Osiedla „starzeją się” i wymagają dodatkowych nakładów.

Rosną koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości mieszkalnych, garaży i Mienia Wspólnego ; chodników, dróg dojazdowych , parkingów i miejsc parkingowych , placów zabaw i terenów zielonych, wiat śmietnikowych.

W ostatnich dwóch latach zdecydowanie zabrakło szczegółowej analizy ponoszonych w tym zakresie kosztów.

Jeszcze na dzień 31.12.2017 odnotowana została nadwyżka w kwocie 74 .000 złotych w zakresie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi/GZM/.
Ale już 31.12.2018 roku odnotowany został niedobór w kwocie 90 000 złotych. W roku 2018 koszty eksploatacji i utrzymania przekroczyły więc o 164 000 złotych przychody z opłat czynszowych. W roku 2019 niedobór wyniósł 75 000 złotych.
Zaczynamy rok 2020 z niedoborem w kwocie 165 000 złotych. Tylko 5 nieruchomości jest „na plusie” a 19 odnotowało niedobory. W takiej sytuacji konieczne były podwyżki stawek czynszowych od 1 stycznia 2020, zapowiedziane we wrześniu 2019 roku.

Od miesiąca października 2019 Zarząd realizuje plan ograniczania kosztów funkcjonowania Spółdzielni, zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej z 23.09.2019. Zmniejszona została liczba zatrudnionych pracowników. Dokonano redukcji pozostałych pozycji kosztów.

Od 1 stycznia 2020 zaczynamy spłacać niedobory w zakresie GZM, powstałe w okresie 2018-2019. W ciągu najbliższych 2 lat powinny zostać zminimalizowane. W okresach kwartalnych Zarząd będzie informował o realizacji tego zadania.

Na przełomie Nowego Roku otrzymali Państwo informacje dotyczące naliczeń czynszowych, obowiązujących od 1 stycznia 2020 roku. W zdecydowanej większości naliczenia z grudnia 2019 są niższe od zapowiadanych we wrześniu.

W stosunku do informacji z września 2019 zmiany dotyczą : podatku od nieruchomości, obniżenia zaliczki na centralne ogrzewanie /niższa cena za jednostkę c.o./ i korekty wysokości zaliczki za zimną i ciepłą wodę. Korekty to efekt analizy danych z ostatnich 3 kwartałów 2019r. - faktycznego zużycia wody zimnej i ciepłej w lokalach mieszkalnych i użytkowych. Celem Zarządu jest określanie zaliczek na poziomie zbliżonym do faktycznego zużycia wody.

W przeszłości zdarzały się przypadki skrajnie niskich lub skrajnie wysokich zaliczek w stosunku do faktycznego zużycia. Powinniśmy płacić za wodę tyle ile faktycznie jej zużywamy.
Zobowiązania do LPEC i MPWIK płacimy w cyklach miesięcznych w oparciu o faktyczny poziom zużycia. Ażeby utrzymywać płynność finansową, comiesięczne zaliczki powinny wpływać na konto Spółdzielni na poziomie zbliżonym do wartości faktur.

W roku 2020 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Klakson” skoncentruje się na realizacji przedstawionych zadań.

Lublin 31.01.2020.

Dbajmy o Nasze otoczenie. Odpady i recykling.

W dzisiejszych czasach każdy z nas, z roku na rok, wytwarza coraz więcej odpadów, które nieprawidłowo zagospodarowane mogą stanowić bardzo duży problem dla naszego życia i zdrowia, jak i dla środowiska, w którym żyjemy.

Obecnie na świecie bardzo silny nacisk kładzie się na  wprowadzanie i potęgowanie zrównoważonego rozwoju w gospodarce jak i w codziennym życiu. Świadomość zagrożenia jakie niesie niewłaściwy sposób gospodarowania i wykorzystania środowiska naturalnego, może prowadzić do jego szybkiej i nieodwracalnej degradacji. Na problemy związane m.in. z nadmierną eksploatacją zasobów naturalnych oraz zanieczyszczaniem elementów środowiska, zaczęto zwracać szczególną uwagę i postanowiono stopniowo wprowadzać technologię i odpowiednie sposoby gospodarowania, które mają zminimalizować niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne.

Codzienne, właściwe gospodarowanie odpadami nie powinno się nam kojarzyć z problemem, tylko z dobrze wykonanym zadaniem, które wykonujemy w szczególności dla siebie, swoich dzieci jak i dla innych mieszkańców. Zmieniając swoje nawyki, przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska, większego odzysku surowców, mniejszej ilości odpadów zalegających na składowiskach.

Musimy sobie uświadomić, że samodzielnie segregując odpady a następnie właściwie się ich pozbywając, przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska, wpływając na obniżenie kosztów produkcji produktów i energii. W dzisiejszych czasach społeczeństwo, które dba o kondycję swojego otoczenia, wpływa znacząco na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej gminy w oczach przedsiębiorców.

Poprawnie segregując odpady powinniśmy mieć poczucie dobrze wykonanej pracy i dumy, ponieważ wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze otoczenie.

(więcej informacji dostępnych na stronie www.odpady.lublin.eu i na Naszej stronie zakładka Po Nas tylko ŚMIECI?)

Walne Zgromadzenie

W dniu 26.06 2019 odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej KLAKSON.

W tym najważniejszym i corocznym wydarzeniu uczestniczyło około 30 członków Spółdzielni, członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przedstawiono coroczne Sprawozdania Organów Statutowych Spółdzielni, dyskutowano o najważniejszych problemach w funkcjonowaniu Spółdzielni. Zostały podjęte Uchwały, które będą istotne na kolejne lata.

Spółdzielnia Mieszkaniowa KLAKSON

ul. Szafirowa 8, 20-573 Lublin
Tel: 81 526 65 92
Kom: 517 735 590
Fax: 81 527 58 36
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.