Aktualności

Okresowe przeglądy instalacji gazowych i wentylacji

Od dnia 19.11.2019 do 29.11.2019 odbędzie się przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych przeprowadzony przez pracowników:
Spółdzielni Pracy Kominiarzy w Lublinie
Szczegółowe informacje i terminy zostaną umieszczone na każdym budynku.

Dojazd do altany

Szanowni Mieszkańcy Osiedla Widok
Bardzo PROSIMY o udostępnianie DOJAZDU DO ALTANY ŚMIETNIKOWEJ  pracownikom Firmy SUEZ w każdy PONIEDZIAŁEK i CZWARTEK w godzinach 6.00-14.00.
Będzie CZYSTO I PRZYJEMNIE.

Start sezonu grzewczego

W dniu 24.09.2019  nastąpił start sezonu  grzewczego. Mieszkańcy Osiedli Bazylianówka i Widok nie zgłaszali  większych zakłóceń w tym zakresie. Niestety otrzymaliśmy kilka interwencji dotyczących słabego  ogrzewania na Osiedlu Poręba, szczególnie z ulicy Opalowej i Szafirowej 8.Od tygodnia zgłaszamy reklamacje do LPEC w sprawie niskich  temperatur w mieszkaniach. Nie ma odpowiedzi na nasze maile, ale od dzisiaj /piątek 4.10/ odnotowaliśmy nieco cieplejsze kaloryfery. Nadal będziemy monitorować system CO.

Dbajmy o Nasze otoczenie. Odpady i recykling.

W dzisiejszych czasach każdy z nas, z roku na rok, wytwarza coraz więcej odpadów, które nieprawidłowo zagospodarowane mogą stanowić bardzo duży problem dla naszego życia i zdrowia, jak i dla środowiska, w którym żyjemy.

Obecnie na świecie bardzo silny nacisk kładzie się na  wprowadzanie i potęgowanie zrównoważonego rozwoju w gospodarce jak i w codziennym życiu. Świadomość zagrożenia jakie niesie niewłaściwy sposób gospodarowania i wykorzystania środowiska naturalnego, może prowadzić do jego szybkiej i nieodwracalnej degradacji. Na problemy związane m.in. z nadmierną eksploatacją zasobów naturalnych oraz zanieczyszczaniem elementów środowiska, zaczęto zwracać szczególną uwagę i postanowiono stopniowo wprowadzać technologię i odpowiednie sposoby gospodarowania, które mają zminimalizować niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne.

Codzienne, właściwe gospodarowanie odpadami nie powinno się nam kojarzyć z problemem, tylko z dobrze wykonanym zadaniem, które wykonujemy w szczególności dla siebie, swoich dzieci jak i dla innych mieszkańców. Zmieniając swoje nawyki, przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska, większego odzysku surowców, mniejszej ilości odpadów zalegających na składowiskach.

Musimy sobie uświadomić, że samodzielnie segregując odpady a następnie właściwie się ich pozbywając, przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska, wpływając na obniżenie kosztów produkcji produktów i energii. W dzisiejszych czasach społeczeństwo, które dba o kondycję swojego otoczenia, wpływa znacząco na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej gminy w oczach przedsiębiorców.

Poprawnie segregując odpady powinniśmy mieć poczucie dobrze wykonanej pracy i dumy, ponieważ wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze otoczenie.

(więcej informacji dostępnych na stronie www.odpady.lublin.eu i na Naszej stronie zakładka Po Nas tylko ŚMIECI?)

Komunikat

Szanowni Mieszkańcy SM „KLAKSON”
W dniu 19 listopada /wtorek/ w godzinach 8.00- 15.00 Służby Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie przeprowadzą prace budowlane i porządkowe miejsc parkingowych w ciągu ulicy Ametystowej na wysokości Naszych nieruchomości:

  • Ametystowa 3 i 5,
  • Szafirowa 8,12 i 18

BARDZO PROSIMY NIE PARKOWAĆ SAMOCHODÓW I INNYCH POJAZDÓW w tym terminie i godzinach.

Przeprowadzone prace powinny zdecydowanie poprawić porządek i estetykę tego miejsca.
Z góry DZIĘKUJEMY za POMOC w wykonaniu tego zadania.

Uchwały Zarządu

W dniu 25.09.2019, na wniosek Zarządu SM Klakson z dnia 24.09.2019, Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 10/09/2019 w sprawie nowych opłat kosztów eksploatacji i utrzymania lokali od dnia 01.01.2020 roku. Szczegółowe informacje o nowych naliczeniach zostaną przekazane wszystkim Mieszkańcom do dnia 30.09.2019 roku.
 
W dniu 25.09.2019, na wniosek Zarządu SM Klakson z dnia 24.09.2019, Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 11/09/2019 w sprawie nowej Struktury Organizacyjnej SM Klakson. Podstawowym celem tej zmiany jest zmniejszenie kosztów zarządzania Spółdzielnią.

Walne Zgromadzenie

W dniu 26.06 2019 odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej KLAKSON.

W tym najważniejszym i corocznym wydarzeniu uczestniczyło około 30 członków Spółdzielni, członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przedstawiono coroczne Sprawozdania Organów Statutowych Spółdzielni, dyskutowano o najważniejszych problemach w funkcjonowaniu Spółdzielni. Zostały podjęte Uchwały, które będą istotne na kolejne lata.

Spółdzielnia Mieszkaniowa KLAKSON

ul. Szafirowa 8, 20-573 Lublin
Tel: 81 526 65 92
Kom: 517 735 590
Fax: 81 527 58 36
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.