Ogłoszenia, oferty, przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Klakson” w Lublinie ul. Szafirowa 8 zatrudni od dnia 01.11.2019 r pracownika na ½ etatu na Stanowisko: Spec. ds. technicznych

Zadania:

 • Przygotowywanie i analiza dokumentacji przetargowej (SIWZ oraz dokumentacja techniczna)
 • Weryfikacja przedmiarów wg dokumentów otrzymanych od inwestora
 • Przygotowanie i wysyłanie zapytań ofertowych
 • Przygotowanie wycen kosztorysowych w oparciu o dokumentację projektową
 • Opracowanie kosztorysów powykonawczych
 • Przygotowywanie projektów umów na poszczególne praca remontowo-budowlane,
 • Prowadzenie na bieżąco książki obiektu budowlanego dla poszczególnych nieruchomości,
 • Współpraca przy opracowywaniu rzeczowo-finansowego planu remontu
 • Planowanie, nadzór i organizacja przeglądów technicznych obiektów budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
 • Załatwianie spraw i wniosków zgłaszanych przez mieszkańców w zakresie eksploatacji zasobów,
 • Nadzorowanie opomiarowania budynków w liczniki energii cieplnej i wodomierzy,
 • Wykonanie i nadzór w oznaczonych terminach opomiarowanie mieszkań w zakresie c.o.
 • Analizowanie i wnioskowanie o zmianę mocy zamówionej na podgrzanie wody i c.o.
 • Dokonywanie odczytów wodomierzy głównych i indywidualnych na poszczególnych nieruchomościach i ich rejestrowanie,
 • Analizowanie zużycia wody zimnej i ciepłej na poszczególnych nieruchomościach
 • Prowadzenie rejestrów odczytów liczników energii elektrycznej i cieplnej na poszczególnych budynkach- rozbijanie kosztów
 • Zlecanie i kontrola przeprowadzania dezynfekcji i deratyzacji pomieszczeń w zależności od potrzeb,
 • Opisywanie faktur pod względem merytorycznym,
 • Współpraca z firmami świadczącymi usługi na rzecz poszczególnych osiedli (wywóz odpadów komunalnych, PGE, LPEC, MPWIK i inne)
 • Współpraca przy opracowywaniu Regulaminów wewnętrznych Spółdzielni

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne w zakresie budownictwa
 • min. 5 lata doświadczenia zawodowego w zakresie robót ogólnobudowlanych
 • bardzo dobra znajomość programów: MS OFFICE (EXCEL, WORD) oraz programu do kosztorysowania np. NORMA,
 • posiadanie uprawnień budowlanych będzie dodatkowym atutem
 • umiejętność współpracy w zespole
 • bardzo dobra organizacja pracy, dokładność, samodzielność, kreatywność, rzetelność i obowiązkowość, odporność na stres

Zapewniamy:

 • umowę o prace

Miejsce pracy – Lublin

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do biura Spółdzielni Mieszkaniowej „Klakson” w Lublinie przy ul. Szafirowej 8 lub na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Termin zgłaszania aplikacji mija 25.10.2019

Prosimy o dołączenie klauzuli:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Spółdzielnia Mieszkaniowa KLAKSON

ul. Szafirowa 8, 20-573 Lublin
Tel: 81 526 65 92
Fax: 81 527 58 36
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.