Organy Spółdzielni

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni jest najwyższym organem Spółdzielni.

Szczegółowe unormowania dotyczące funkcjonowania Walnego Zgromadzenia zawarte są w Dziale III.1. Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej KLAKSON w Lublinie.

 
Files:
Walne Zgromadzenie - Statut (tekst jednolity na dzień 21 czerwca 2018)
Date 2019-09-23
File Size 11.67 MB
Download 18

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest organem nadzorującym całokształt działalności Spółdzielni.

Szczegółowa charakterystyka tego organu zawarta jest w Dziale III.2. Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej KLAKSON w Lublinie.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się raz w miesiącu w siedzibie administracji Spółdzielni ul. Szafirowa 12.

1   Jadwiga Filipowicz Przewodnicząca
2   Wiesława Truś z-ca Przewodniczącej
3   Danuta Duda Członek
4   Wioletta Łupina Członek
5   Ryszard Starzyński Członek

Rada Nadzorcza - Sprawozdanie za rok 2018
Date 2019-09-23
File Size 608.07 KB
Download 19

Zarząd

Zarząd zajmuje się prowadzeniem bieżącej działalności Spółdzielni. 

Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu Spółdzielni, zakres kompetencji oraz inne informacje dotyczące tego organu zawiera dział III.3. Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej KLAKSON w Lublinie.

1   Adam Miszczak Prezes Zarządu
2   Teresa Szyszka Członek Zarządu
3   Grażyna Kujawa Członek Zarządu
4   Jerzy Zbiczak Członek Zarządu
5   Joanna Pawlak Członek Zarządu

Zarząd - Sprawozdanie Zarządu za 2018
Date 2019-09-23
File Size 897.07 KB
Download 19

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa KLAKSON

ul. Szafirowa 8, 20-573 Lublin
Tel: 81 526 65 92
Fax: 81 527 58 36
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.