Szanowni Mieszkańcy. Od dzisiaj tylko ważne i aktualne informacje. Zapraszamy do współpracy. Wyzwań jest wiele. 

Zarząd SM "Klakson"

W ten świąteczny piękny czas,
Kiedy w domu pachnie las,
Płyną nuty kolędowe, błyszczą bombki kolorowe.
W dzień Bożego Narodzenia złożyć trzeba wiec życzenia
Zdrowia oraz pomyślności a na co dzień moc radości!

Wesołych pogodnych Świąt
oraz radosnego każdego dnia
w nadchodzącym Nowym Roku 2023
życzą Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
SM Klakson w Lublinie

Informacja o podwyżce cen energii cieplnej

Szanowni Państwo,
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Klakson” w Lublinie uprzejmie informuje, że od 20 października 2022 r. po raz trzeci w ostatnim okresie, wzrósł koszt zakupu ciepła w Lubelskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej.

Szacowany przez LPEC wzrost kosztów w stosunku do poprzednich cen wynosi 38% przy stawkach ograniczonych ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z obecna sytuacją na rynku paliw. Jako Spółdzielnia złożyliśmy do LPEC-u wniosek – oświadczenie o uprawnieniu do korzystania z cen ograniczonych ww. ustawą.

W związku z powyższym istnieje konieczność podwyższenia wysokości zaliczek na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania. W wyniku przeprowadzonej analizy zakładającej zużycie ciepła na poziomie IV kwartału 2021 r. i przy założeniu, że do końca br. obowiązywać będzie obniżona do 5% stawka podatku VAT, z uwzględnieniem obowiązujących cen zakupu Zarząd stwierdził, że należy dokonać podwyżki we wszystkich nieruchomościach w wysokości 40 %.

W celu zbilansowania kosztów zakupu energii cieplej i przychodów z wnoszenia zaliczek, zmiany w opłatach eksploatacyjnych Spółdzielnia wprowadza od dnia 1 listopada 2022 r.
Na poziom rosnących cen energii Spółdzielnia nie ma żadnego wpływu, a wielkość jej zużycia w dużej mierze zależy od samych mieszkańców.

Dlatego też gorąco apelujemy o oszczędne i racjonalne gospodarowanie ciepłem, na cele centralnego ogrzewania.
Prosimy m.in. o wykorzystanie zaworów termostatycznych do zapewnienia optymalnej temperatury w mieszkaniach. Podczas wietrzenia wskazane jest zamknięcie zaworu i odczekanie ok. 10 min. aż grzejnik wystygnie, następnie szerokie otwarcie okna i intensywne przewietrzenie pomieszczenia.
Aby zaoszczędzić maksymalną ilość energii, warto w nocy lub w czasie gdy nie ma nikogo w domu obniżyć temperaturę o kilka stopni.

Poniżej zamieszczamy komunikat Firmy LPEC o podwyżce cen energii cieplnej.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KLAKSON” W LUBLINIE

Files:
Pismo z LPEC o podwyżce_2
Date 2022-10-28
File Size 203.81 KB
Download 71

Informacja o podwyżce cen za ciepło

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Klakson” w Lublinie
Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nowe taryfy dla ciepła, które zakładają znaczny wzrost kosztów dla odbiorców. Koszty te należą do grupy opłat niezależnych
od Spółdzielni. Oznacza to, iż Spółdzielnia nie ma wpływu na ich wysokość, a wynikają one z cen ustalonych przez dostawcę ciepła.

Dostawcą ciepła do budynków spółdzielczych i wspólnot mieszkaniowych, a także wielu innych odbiorców w Lublinie takich jak szkoły, szpitale, centra handlowe, urzędy, budynki sakralne czy obiekty
sportowe jest Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., które jest praktycznym monopolistą w tym zakresie. Dostarcza ono ciepło pochodzące w głównej mierze z gazu ziemnego, którego ceny w ostatnim czasie drastycznie wzrosły.

Wskazujemy, że podwyżka cen energii cieplnej w żaden sposób nie zależy od Spółdzielni, nie jest ze Spółdzielnią ustalana czy negocjowana. Spółdzielnia nie odnosi też żadnych korzyści finansowych
z tytułu dostawy i rozliczania ciepła do budynków.

W obecnej sytuacji nie jest możliwe rozwiązanie umowy na dostawę ciepła do budynków, gdyż mieszkańcy pozostaliby bez ogrzewania w okresie zimowym. Ponadto na terenie Lublina nie ma innego
alternatywnego dostawcy ciepła, który mógłby dostarczać ciepło do budynków. Na dzień dzisiejszy Spółdzielnia nie posiada technicznej i finansowej możliwości zmiany sposobu ogrzewania budynków.
W związku z powyższym prosimy o racjonalne gospodarowanie ciepłem w lokalach.
Poniżej udostępniamy pełną treść komunikatu z informacją o nowych taryfach dla ciepła.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KLAKSON” W LUBLINIE

Pismo z LPEC o podwyżceHOT
Date 2022-07-23
File Size 259.13 KB
Download 129

Przetarg balkony

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,KLAKSON” ul. Szafirowa 8, 20-573 Lublin ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu balkonów w następujących nieruchomościach:

 • ul. Bazylianówka 79 - 32 szt.
 • ul. Bazylianówka 83 - 30 szt.
 • ul. Bursztynowa 9 - 8 szt.
 • ul. Opalowa 5 - 8 szt.
 • ul. Szafirowa 12 - 4 szt.
 • ul. Szafirowa 14 - 4 szt.

Termin realizacji zamówienia 08.08.2022 do 31.10.2022.
Składanie ofert na w/w prace w siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Szafirowa 8 na każdą nieruchomość oddzielnie z podaniem ceny i terminu wykonania.

 • do dnia 01.08.2022r. do godz. 13.00

Otwarcie ofert na w/w roboty w siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Szafirowa 8

 • w dniu 02.08.2022r. o godz.12.00

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą można odebrać w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Szafirowa 8 w godz. 8.00 do 13.00,
po wpłaceniu 30,00zł (słownie: trzydzieści złotych) na konto SM ,,KLAKSON” nr 25 1020 3176 0000 5702 0011 1161.

Szczegółowe informacje udzielane są pod telefonem /81/ 526 65 92 lub tel. komórkowy 513 046 162

Przetarg odbędzie się na zasadach obowiązującego w Spółdzielni Regulaminu, wymagane wadium wynikające z SIWZ.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD SM „KLAKSON”

Informacja o podwyżce cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Klakson” w Lublinie
Informujemy, że zgodnie z Decyzją nr LU.RTZ.70.264.2021.JB z dn. 06.08.2021 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie obowiązują już nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i za zbiorowe odprowadzanie ścieków, które zakładają znaczny wzrost kosztów dla odbiorców. Koszty te należą do grupy opłat niezależnych od Spółdzielni. Oznacza to, iż nie mamy wpływu na ich
wysokość, która nie jest ze Spółdzielnią ustalana czy negocjowana. Spółdzielnia nie odnosi też żadnych korzyści finansowych z tytułu dostawy i rozliczania wody do budynków i odprowadzania z
nich ścieków.
Poniżej udostępniamy pełną treść decyzji z informacją o taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KLAKSON” W LUBLINIE

MPWiK Lublin
Date 2022-08-30
File Size 975.23 KB
Download 77

Drodzy Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Klakson” w Lublinie

za nami Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, pierwsze po 2-letniej przerwie spowodowanej COVID-19. W tym roku chcieliśmy szczególnie podziękować za Państwa liczną obecność oraz aktywny udział w obradach. Zarząd otrzymał od Państwa aprobatę działań za rok ubiegły oraz mandat do działania na rok kolejny. Jednocześnie Walne Zgromadzenie wybrało nowych członków Rady Nadzorczej.
W załączeniu udostępniamy Państwu sprawozdania z działalności Zarządu, Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowe Spółdzielni za ww. okres.
Zapewniamy, że Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Pracownicy Spółdzielni dołożą wszelkich starań, aby stale poprawiać warunki życia na osiedlach, zgodnie z założeniami i planami zaakceptowanymi podczas zebrania.
Ponadto chcielibyśmy zaprosić do kontaktu zarówno telefonicznego, mailowego jak i osobistego we wszelkich sprawach związanych z działalnością Spółdzielni.

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej Klakson za 2019 r.
Date 2022-07-18
File Size 231.18 KB
Download 69
Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej Klakson za 2020 r.
Date 2022-07-18
File Size 532.83 KB
Download 73
Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej Klakson za 2021 r.
Date 2022-07-18
File Size 376.11 KB
Download 78
Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Klakson za 2019 r.
Date 2022-07-18
File Size 827.13 KB
Download 69
Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Klakson za 2020 r.
Date 2022-07-18
File Size 154.99 KB
Download 76
Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Klakson za 2021 r.
Date 2022-07-18
File Size 726.43 KB
Download 96
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Klakson za lata 2019 - 2021
Date 2022-07-18
File Size 270.65 KB
Download 73

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu balkonów

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,KLAKSON” ul. Szafirowa 8, 20-573 Lublin ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu balkonów  w następujących nieruchomościach:

 • ul. Bazylianówka 79 - 32 szt.
 • ul. Bazylianówka 83 - 30 szt.
 • ul. Bursztynowa 9 - 4 szt.
 • ul. Opalowa 5 - 8 szt.
 • ul. Szafirowa 12 - 4 szt.
 • ul. Szafirowa 14 - 4 szt.

Termin realizacji zamówienia 01.05.2022 do 15.10.2022.

Składanie ofert na w/w prace w siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Szafirowa 8 na każdą nieruchomość oddzielnie z podaniem ceny i terminu wykonania

- do dnia 26.04.2022r. do godz. 13.00

Otwarcie ofert na w/w roboty w siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Szafirowa 8

- w dniu 27.04.2022r. o godz.12.00

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą można odebrać w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Szafirowa 8 w godz. 8.00 do 13.00 , po wpłaceniu 30,00zł (słownie: trzydzieści złotych) na konto SM ,,KLAKSON” nr 25 1020 3176 0000 5702 0011 1161.

Szczegółowe informacje udzielane są pod telefonem /81/ 526 65 92 lub tel. komórkowy 513 046 162

Przetarg odbędzie się na zasadach obowiązującego w Spółdzielni Regulaminu, wymagane wadium wynikające z SIWZ.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD SM „KLAKSON”

Informacja

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Klakson” w Lublinie informuje, że w związku z trzecią w bieżącym roku podwyżką opłat za centralne ogrzewanie, dokonaną przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., zaistniała konieczność zweryfikowania dotychczasowych wysokości stawek/m² w zaliczkach na centralne ogrzewanie.

Naliczenie nowych stawek za centralne ogrzewanie w opłatach eksploatacyjnych jest kosztem niezależnym od Spółdzielni.

Zgodnie z art. 4 ust 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1208) Zarząd Spółdzielni ustalił, że od 1 października 2021 r. będą obowiązywać nowe naliczenia opłat eksploatacyjnych, które zostały zatwierdzone Uchwałą Rady Nadzorczej nr 39/2021 z dnia 15.09.2021 r.

Zarząd SM „Klakson”

Podkategorie

Spółdzielnia Mieszkaniowa KLAKSON

ul. Szafirowa 8, 20-573 Lublin
Tel: 81 526 65 92
Kom: 517 735 590
Fax: 81 527 58 36
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.