Szanowni Mieszkańcy. Od dzisiaj tylko ważne i aktualne informacje. Zapraszamy do współpracy. Wyzwań jest wiele. 

Zarząd SM "Klakson"

Zmiana firmy świadczącej usługę całodobowego pogotowia technicznego

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Klakson" w Lublinie informuje, że od dnia 1 XII 2023 r. usługę całodobowego pogotowia technicznego będzie świadczyć firma

ZtSM Zakład techniczny Spółdzielni Mieszkaniowych Sp. z o. o.

ul. Jana Skrzetuskiego 12, 20-628 Lublin

tel. 81 307-06-16, 536-504-502

 

Powyższa informacja będzie również wywieszona na tablicach ogłoszeń w każdej klatce schodowej.

Sezon grzewczy

  • Opublikowano: piątek, 02 październik 2020 04:44

W dniach od 30.09 do 02.10 rozpoczęliśmy sezon grzewczy 2020/2021.
W roku 2019 w listopadzie i grudniu otrzymaliśmy wiele pytań na temat działania i wykorzystywania zaworów z głowicą termostatyczną Firmy Danfoss , zamontowanych przez Firmę ISTA na Osiedlu Poręba w sezonie letnim 2019.
W miesiącu grudniu 2019 zamieściliśmy na stronie www SM „KLAKSON” dodatkowe informacje o zasadach działania zaworów z głowicą termostatyczną.
W bieżącym roku pytania i reklamacje pojawiały się w maju i czerwcu , po Państwa analizie kosztów ogrzewania mieszkania w roku kalendarzowym 2019, na podstawie przesłanych przez Spółdzielnię szczegółowych rozliczeń Firmy ISTA.
Przypominamy więc na starcie sezonu grzewczego podstawowe zasady i informacje dotyczące działania zaworów z głowicą termostatyczną Firmy Danfoss.

Files:
Danfoss zawór termostatycznyHOT
Date 2019-12-15
File Size 505.3 KB
Download 741
Głowica RAW5116HOT
Date 2019-12-15
File Size 30.87 KB
Download 646
Informacje głowiceHOT
Date 2019-12-15
File Size 515.43 KB
Download 695
UlotkaHOT
Date 2019-12-15
File Size 217.46 KB
Download 666

W miesiącu lipcu i sierpniu 2019 r Firma ISTA dokonała wymiany blisko 1500 sztuk zaworów grzejnikowych na Osiedlu Poręba.  Zgodnie z decyzją poprzedniego Prezesa Zarządu zamontowano zawory z głowicą termostatyczną RAW 5116. Finansowana z Funduszu Remontowego wymiana kosztowała 183 tysięcy złotych.
Niestety ta kosztowna operacja nie została poprzedzona szczegółową INFORMACJĄ skierowaną do Mieszkańców Osiedla , co do zasadności takiej wymiany i funkcjonalności nowych zaworów. Zapisane w protokołach Zarządu z 2018 roku priorytety w zakresie zmniejszania kosztów c.o. dotyczyły przede wszystkim termomodernizacji budynków.Za kwotę 7 tys. złotych wykonano badania termowizyjne budynków.
Za kwotę 183 tysięcy złotych można było docieplić kilka ścian budynków i ograniczyć ubytki ciepła. Zdecydowano jednak inaczej…
Od momentu rozpoczęcia sezonu grzewczego otrzymywaliśmy sygnały od Mieszkańców o wadliwym działaniu zaworów z głowicą termostatyczną. W ramach gwarancji Firma ISTA w kilku przypadkach dokonała wymiany zaworów. Niestety w listopadzie i grudniu nasiliły się zgłoszenia o działaniu zaworów w tak przyjaznych warunkach pogodowych.
Uznaliśmy więc za pilną potrzebę zamieszczenia na stronie SM KLAKSON podstawowych informacji dotyczących działania zaworów z głowicą termostatyczną Firmy Danfoss.

Dbajmy o Nasze otoczenie. Odpady i recykling.

W dzisiejszych czasach każdy z nas, z roku na rok, wytwarza coraz więcej odpadów, które nieprawidłowo zagospodarowane mogą stanowić bardzo duży problem dla naszego życia i zdrowia, jak i dla środowiska, w którym żyjemy.

Obecnie na świecie bardzo silny nacisk kładzie się na  wprowadzanie i potęgowanie zrównoważonego rozwoju w gospodarce jak i w codziennym życiu. Świadomość zagrożenia jakie niesie niewłaściwy sposób gospodarowania i wykorzystania środowiska naturalnego, może prowadzić do jego szybkiej i nieodwracalnej degradacji. Na problemy związane m.in. z nadmierną eksploatacją zasobów naturalnych oraz zanieczyszczaniem elementów środowiska, zaczęto zwracać szczególną uwagę i postanowiono stopniowo wprowadzać technologię i odpowiednie sposoby gospodarowania, które mają zminimalizować niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne.

Codzienne, właściwe gospodarowanie odpadami nie powinno się nam kojarzyć z problemem, tylko z dobrze wykonanym zadaniem, które wykonujemy w szczególności dla siebie, swoich dzieci jak i dla innych mieszkańców. Zmieniając swoje nawyki, przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska, większego odzysku surowców, mniejszej ilości odpadów zalegających na składowiskach.

Musimy sobie uświadomić, że samodzielnie segregując odpady a następnie właściwie się ich pozbywając, przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska, wpływając na obniżenie kosztów produkcji produktów i energii. W dzisiejszych czasach społeczeństwo, które dba o kondycję swojego otoczenia, wpływa znacząco na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej gminy w oczach przedsiębiorców.

Poprawnie segregując odpady powinniśmy mieć poczucie dobrze wykonanej pracy i dumy, ponieważ wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze otoczenie.

(więcej informacji dostępnych na stronie www.odpady.lublin.eu i na Naszej stronie zakładka Po Nas tylko ŚMIECI?)

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie rocznego przeglądu budowlanego

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Klakson” w Lublinie
przy ul. Szafirowej 8, 20-573 Lublin

Zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie

rocznego przeglądu budowlanego,

zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane oraz

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie warunków technicznych i użytkowania

budynków mieszkalnych i obiektów budowlanych,

w obiektach Spółdzielni wyszczególnionych w załączonej tabeli.

 

Oferty należy składać w terminie do 12.03.2024 r.
do godziny 12.00 w biurze Spółdzielni w Lublinie ul. Szafirowej 8
lub e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Termin realizacji do 15.04.2023 r., w uzgodnieniu z Zamawiającym.

 

Szczegółowe informacje udzielane są pod tel. 81 526 65 92 lub 513 046 162.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia negocjacji bez podania przyczyny.

 

ZARZĄD SM KLAKSON

Date 2024-03-04
File Size 35.5 KB
Download 32
 

 

 

 

Informacja Zarządu dotycząca zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KLAKSON” w Lublinie - 04/09/2020

Uprzejmie informujemy, że z powodu obowiązującego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.) termin zwołania Walnego Zgromadzenia członków S.M. „KLAKSON” został przełożony bezterminowo. Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tarcza 2,0):

„Art. 90 Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu”.

O terminie zwołania Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KLAKSON” zgodnie z ustawowo-statutowymi zasadami zostaniecie Państwo poinformowani.

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju z dnia 28.08.2020 r. w załączeniu.

Zawory grzejnikowe

W miesiącu lipcu i sierpniu 2019 r Firma ISTA dokonała wymiany blisko 1500 sztuk zaworów grzejnikowych na Osiedlu Poręba. Zgodnie z decyzją poprzedniego Prezesa Zarządu zamontowano zawory z głowicą termostatyczną RAW 5116.
Finansowana z Funduszu Remontowego wymiana kosztowała 183 tysięcy złotych.

Niestety ta kosztowna operacja nie została poprzedzona szczegółową INFORMACJĄ skierowaną do Mieszkańców Osiedla, co do zasadności takiej wymiany i funkcjonalności nowych zaworów. Zapisane w protokołach Zarządu z 2018 roku priorytety w zakresie zmniejszania kosztów c.o. dotyczyły przede wszystkim termomodernizacji budynków. Za kwotę 7 tys. złotych wykonano badania termowizyjne budynków.

Za kwotę 183 tysięcy złotych można było docieplić kilka ścian budynków i ograniczyć ubytki ciepła.
Zdecydowano jednak inaczej…

Od momentu rozpoczęcia sezonu grzewczego otrzymywaliśmy sygnały od Mieszkańców o wadliwym działaniu zaworów z głowicą termostatyczną. W ramach gwarancji Firma ISTA w kilku przypadkach dokonała wymiany zaworów. Niestety w listopadzie i grudniu nasiliły się zgłoszenia o działaniu zaworów w tak przyjaznych warunkach pogodowych.

Uznaliśmy więc za pilną potrzebę zamieszczenia na stronie SM KLAKSON podstawowych informacji dotyczących działania zaworów z głowicą termostatyczną Firmy Danfoss.

Danfoss zawór termostatycznyHOT
Date 2019-12-15
File Size 505.3 KB
Download 741

Czytaj więcej: Zawory grzejnikowe

ogłoszenia o przetargu na balkony przy ul. Bazylianówka 79 i 83

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,KLAKSON” w Lublinie ul. Szafirowa 8, 20-573 Lublin ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu balkonów w następujących nieruchomościach: 

  •   Bazylianówka 79  -   32 szt.
    •             Bazylianówka 83  -   30 szt.                     

  Termin realizacji zamówienia do 30.09.2024 r.         

Składanie ofert na ww. prace w siedzibie Spółdzielni “KLAKSON” w Lublinie ul. Szafirowa 8, 20-573 Lublin na każdą nieruchomość oddzielnie z podaniem ceny i terminu wykonania. 

      - do dnia 15.04.2024 r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert na ww. roboty w siedzibie Spółdzielni “KLAKSON” w Lublinie ul. Szafirowa 8, 20-573 Lublin.

       - w dniu 16.04.2024 r. o godz. 12.00  

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia, którą można pobrać na stronie Spółdzielni “KLAKSON” w Lublinie ul. Szafirowa 8, 20-573 Lublin.  

 Szczegółowe informacje: tel. 81 526 65 92 lub 513 046 162.

Przetarg odbędzie się na zasadach obowiązującego w Spółdzielni Regulaminu, wymagane jest wadium wynikające z SIWZ. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

              ZARZĄD SM „KLAKSON”

Umowa_ na_remont_ balkonów_Bazylianówka_ 79_83_projekt_Zał_Nr_7NEW
Date 2024-04-02
File Size 145.02 KB
Download 9
 
SIWZ_remont_ balkonów_2024NEW
Date 2024-04-02
File Size 143.52 KB
Download 15
 
Przedm_balk_ Bazylianówka_ 83_30_szt_2024_Zał_Nr_6B__NEW
Date 2024-04-02
File Size 87.5 KB
Download 9
 
Przedm_ balk_ Bazylianówka_79_32_szt_2024_Zał_Nr_6ANEW
Date 2024-04-02
File Size 87.5 KB
Download 15
 
Oświadczenia_do_przetargu_Zał_Nr1_Nr2_Nr3_Nr4_Nr5_2024NEW
Date 2024-04-02
File Size 55.5 KB
Download 8

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA TRZECH BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Klakson” z s. przy ul. Szafirowej 8, 20-573 Lublin

 

ogłasza przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych na trzech budynkach będących w zasobach Spółdzielni.

 

 

 

Termin realizacji zamówienia 01.07.2023 r. - 30.07.2023 r.

 

 

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Szafirowej 8 z podaniem ceny i terminu wykonania

 

- do dnia 15.05.2023 r. do godz. 13.00

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Szafirowa 8

 

- w dniu 16.05.2023 r. o godz. 12.00

 

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą można odebrać w siedzibie Spółdzielni
przy ul. Szafirowej 8 w godz. 8.00 do 13.00,

 

po wpłaceniu 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100) na konto SM ,,Klakson” nr 25 1020 3176 0000 5702 0011 1161.

 

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 81 526 65 92 lub 513 046 162

 

Przetarg odbędzie się na zasadach obowiązującego w Spółdzielni Regulaminu, wymagane wadium wynikające z SIWZ.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

ZARZĄD SM „KLAKSON”

Spółdzielnia Mieszkaniowa KLAKSON

ul. Szafirowa 8, 20-573 Lublin
Tel: 81 526 65 92
Kom: 517 735 590
Fax: 81 527 58 36
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.