Szanowni Mieszkańcy. Od dzisiaj tylko ważne i aktualne informacje. Zapraszamy do współpracy. Wyzwań jest wiele. 

Zarząd SM "Klakson"

Zawiadomienie o terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia w 2024 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Klakson” w Lublinie zawiadamia wszystkich Członków Spółdzielni, że zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na dzień 25.06.2024 r. na godz. 17:00 w sali parafialnej mieszczącej się w Kościele p.w. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie przy ul. Bursztynowej 20, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółdzielni lub Zastępcę Przewodniczącej i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w osobach Przewodniczącego
  i Zastępcy Przewodniczącego - Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności za rok 2023.
 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności za rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2023.
 9. Przedstawienie przez Zarząd propozycji przeznaczenia nadwyżki bilansowej.
 10. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu nadwyżki bilansowej za rok 2023.
 11. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności
  za rok 2023.
 12. Rozpatrzenie przez Walne sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
 13. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z ich działalności w roku 2023.
 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia, w związku z wyczerpaniem porządku obrad.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Klakson” w Lublinie

 

IFORMACJA DODATKOWA

Zarząd informuje, że od dnia 11.06.2024 r. w siedzibie Spółdzielni w Lublinie przy ul. Szafirowej 8 oraz na stronie internetowej Spółdzielni będą przedłożone sprawozdania będące przedmiotem obrad, jak: sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie Rady Nadzorczej. Zarząd prosi o zapoznanie się zwłaszcza ze sprawozdaniami z działalności i finansowym za rok 2023, gdyż na Walnym będą referowane tylko najważniejsze aspekty tych sprawozdań, a omawiane jedynie w ramach ewentualnie zgłaszanych pytań.

Ponadto Zarząd informuje, że w przypadku braku możliwości osobistego uczestniczenia przez Członka Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu, może on udzielić pełnomocnictwa każdej osobie pełnoletniej (ukończone 18 lat), niekoniecznie będącej członkiem Spółdzielni. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej z czytelnym podpisem osoby udzielającej pełnomocnictwa (Członka Spółdzielni) i danymi identyfikującymi osobę pełnomocnika (imię i nazwisko oraz nr i seria dowodu osobistego). Podpis nie wymaga uwierzytelnienia. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Wzór pełnomocnictwa znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni, jak również jego formularz można pobrać w siedzibie Spółdzielni.

GORĄCO ZAPRASZAMY!

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Klakson” w Lublinie

 

Poniżej udostępniamy dokumenty będące przedmiotem obrad.

Files:
Date 2024-06-10
File Size 73.26 KB
Download 4

Date 2024-06-10
File Size 125.97 KB
Download 5

Date 2024-06-10
File Size 723.81 KB
Download 4

 

Date 2024-06-10
File Size 1.85 MB
Download 7

 

Date 2024-06-06
File Size 15.92 KB
Download 10

Spółdzielnia Mieszkaniowa KLAKSON

ul. Szafirowa 8, 20-573 Lublin
Tel: 81 526 65 92
Kom: 517 735 590
Fax: 81 527 58 36
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.