Szanowni Mieszkańcy. Od dzisiaj tylko ważne i aktualne informacje. Zapraszamy do współpracy. Wyzwań jest wiele. 

Zarząd SM "Klakson"

Zmiana firmy świadczącej usługę całodobowego pogotowia technicznego

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Klakson" w Lublinie informuje, że od dnia 1 XII 2023 r. usługę całodobowego pogotowia technicznego będzie świadczyć firma

ZtSM Zakład techniczny Spółdzielni Mieszkaniowych Sp. z o. o.

ul. Jana Skrzetuskiego 12, 20-628 Lublin

tel. 81 307-06-16, 536-504-502

 

Powyższa informacja będzie również wywieszona na tablicach ogłoszeń w każdej klatce schodowej.

informacja o uchyleniu podwyżki na fundusz remontowy Szafirowa 12

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Klakson” w Lublinie informuje, iż Rada Nadzorcza Spółdzielni, po zapoznaniu się z opiniami mieszkańców budynku przy ul. Szafirowej 12 w Lublinie w kwestii dodatkowych obciążeń finansowych związanych z przeprowadzeniem termomodernizacji, podzielając obiekcje mieszkańców, głównie co do możliwości finansowych realizacji tej inwestycji, odstąpiła od wykonania przedsięwzięcia w 2023 r.

W związku z powyższym wysokość odpisu na fundusz remontowy bloku od sierpnia br. pozostaje bez zmian.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Klakson" w Lublinie

 

Files:
Uchwała Rady Nadzorczej nr 5 07 2023 z dn. 17.07.2023 r.
Date 2023-07-25
File Size 126.06 KB
Download 86

Sezon grzewczy

  • Opublikowano: piątek, 02 październik 2020 04:44

W dniach od 30.09 do 02.10 rozpoczęliśmy sezon grzewczy 2020/2021.
W roku 2019 w listopadzie i grudniu otrzymaliśmy wiele pytań na temat działania i wykorzystywania zaworów z głowicą termostatyczną Firmy Danfoss , zamontowanych przez Firmę ISTA na Osiedlu Poręba w sezonie letnim 2019.
W miesiącu grudniu 2019 zamieściliśmy na stronie www SM „KLAKSON” dodatkowe informacje o zasadach działania zaworów z głowicą termostatyczną.
W bieżącym roku pytania i reklamacje pojawiały się w maju i czerwcu , po Państwa analizie kosztów ogrzewania mieszkania w roku kalendarzowym 2019, na podstawie przesłanych przez Spółdzielnię szczegółowych rozliczeń Firmy ISTA.
Przypominamy więc na starcie sezonu grzewczego podstawowe zasady i informacje dotyczące działania zaworów z głowicą termostatyczną Firmy Danfoss.

Danfoss zawór termostatycznyHOT
Date 2019-12-15
File Size 505.3 KB
Download 722
Głowica RAW5116HOT
Date 2019-12-15
File Size 30.87 KB
Download 632
Informacje głowiceHOT
Date 2019-12-15
File Size 515.43 KB
Download 671
UlotkaHOT
Date 2019-12-15
File Size 217.46 KB
Download 652

W miesiącu lipcu i sierpniu 2019 r Firma ISTA dokonała wymiany blisko 1500 sztuk zaworów grzejnikowych na Osiedlu Poręba.  Zgodnie z decyzją poprzedniego Prezesa Zarządu zamontowano zawory z głowicą termostatyczną RAW 5116. Finansowana z Funduszu Remontowego wymiana kosztowała 183 tysięcy złotych.
Niestety ta kosztowna operacja nie została poprzedzona szczegółową INFORMACJĄ skierowaną do Mieszkańców Osiedla , co do zasadności takiej wymiany i funkcjonalności nowych zaworów. Zapisane w protokołach Zarządu z 2018 roku priorytety w zakresie zmniejszania kosztów c.o. dotyczyły przede wszystkim termomodernizacji budynków.Za kwotę 7 tys. złotych wykonano badania termowizyjne budynków.
Za kwotę 183 tysięcy złotych można było docieplić kilka ścian budynków i ograniczyć ubytki ciepła. Zdecydowano jednak inaczej…
Od momentu rozpoczęcia sezonu grzewczego otrzymywaliśmy sygnały od Mieszkańców o wadliwym działaniu zaworów z głowicą termostatyczną. W ramach gwarancji Firma ISTA w kilku przypadkach dokonała wymiany zaworów. Niestety w listopadzie i grudniu nasiliły się zgłoszenia o działaniu zaworów w tak przyjaznych warunkach pogodowych.
Uznaliśmy więc za pilną potrzebę zamieszczenia na stronie SM KLAKSON podstawowych informacji dotyczących działania zaworów z głowicą termostatyczną Firmy Danfoss.

Dbajmy o Nasze otoczenie. Odpady i recykling.

W dzisiejszych czasach każdy z nas, z roku na rok, wytwarza coraz więcej odpadów, które nieprawidłowo zagospodarowane mogą stanowić bardzo duży problem dla naszego życia i zdrowia, jak i dla środowiska, w którym żyjemy.

Obecnie na świecie bardzo silny nacisk kładzie się na  wprowadzanie i potęgowanie zrównoważonego rozwoju w gospodarce jak i w codziennym życiu. Świadomość zagrożenia jakie niesie niewłaściwy sposób gospodarowania i wykorzystania środowiska naturalnego, może prowadzić do jego szybkiej i nieodwracalnej degradacji. Na problemy związane m.in. z nadmierną eksploatacją zasobów naturalnych oraz zanieczyszczaniem elementów środowiska, zaczęto zwracać szczególną uwagę i postanowiono stopniowo wprowadzać technologię i odpowiednie sposoby gospodarowania, które mają zminimalizować niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne.

Codzienne, właściwe gospodarowanie odpadami nie powinno się nam kojarzyć z problemem, tylko z dobrze wykonanym zadaniem, które wykonujemy w szczególności dla siebie, swoich dzieci jak i dla innych mieszkańców. Zmieniając swoje nawyki, przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska, większego odzysku surowców, mniejszej ilości odpadów zalegających na składowiskach.

Musimy sobie uświadomić, że samodzielnie segregując odpady a następnie właściwie się ich pozbywając, przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska, wpływając na obniżenie kosztów produkcji produktów i energii. W dzisiejszych czasach społeczeństwo, które dba o kondycję swojego otoczenia, wpływa znacząco na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej gminy w oczach przedsiębiorców.

Poprawnie segregując odpady powinniśmy mieć poczucie dobrze wykonanej pracy i dumy, ponieważ wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze otoczenie.

(więcej informacji dostępnych na stronie www.odpady.lublin.eu i na Naszej stronie zakładka Po Nas tylko ŚMIECI?)

Ogłoszenie o spotkaniu w celu omówienia termomodernizacji budynku Szafirowa 12

OGŁOSZENIE

Nawiązując do ustaleń poczynionych na Walnym Zebraniu Członków Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Klakson” w Lublinie informuje, iż w dn.

10.07.2023 r. o godz. 17:00 na placu zabaw usytuowanym między budynkami
Szafirowa 12 i Szafirowa 14

odbędzie się spotkanie Członków Spółdzielni zamieszkujących blok Szafirowa 12 w związku
z zaplanowanymi pracami remontowymi obiektu, mającymi na celu jego docieplenie. Na stronie internetowej Spółdzielni: www.klaksonsm.pl znajduje się audyt energetyczny budynku z wykazem przewidywanych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych, dokumentacją optymalnego wariantu inwestycji, jego opisem oraz oceną opłacalności.

Ustalenia poczynione na spotkaniu będą miały realne przełożenie na dalsze prace prowadzone
przez Zarząd w tym kierunku, w tym na sposób ich finansowania, względnie na decyzję o zaniechaniu inwestycji. W związku z powyższym gorąco zachęcamy do wzięcia czynnego udziału w spotkaniu,
tym bardziej, że sprawa dotyczy bardzo poważnej inwestycji dotyczącej wszystkich Mieszkańców bloku.       

   

                                                                                    Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Klakson" w Lublinie

ogłoszenie o spotkaniu w celu omówienia termomodernizacji budynku szafirowa 12
Date 2023-06-29
File Size 945.92 KB
Download 99

audyt energetyczny budynku mieszkalnego szafirowa 12HOT
Date 2023-06-29
File Size 3.92 MB
Download 159

Informacja Zarządu dotycząca zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KLAKSON” w Lublinie - 04/09/2020

Uprzejmie informujemy, że z powodu obowiązującego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.) termin zwołania Walnego Zgromadzenia członków S.M. „KLAKSON” został przełożony bezterminowo. Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tarcza 2,0):

„Art. 90 Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu”.

O terminie zwołania Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KLAKSON” zgodnie z ustawowo-statutowymi zasadami zostaniecie Państwo poinformowani.

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju z dnia 28.08.2020 r. w załączeniu.

Zawory grzejnikowe

W miesiącu lipcu i sierpniu 2019 r Firma ISTA dokonała wymiany blisko 1500 sztuk zaworów grzejnikowych na Osiedlu Poręba. Zgodnie z decyzją poprzedniego Prezesa Zarządu zamontowano zawory z głowicą termostatyczną RAW 5116.
Finansowana z Funduszu Remontowego wymiana kosztowała 183 tysięcy złotych.

Niestety ta kosztowna operacja nie została poprzedzona szczegółową INFORMACJĄ skierowaną do Mieszkańców Osiedla, co do zasadności takiej wymiany i funkcjonalności nowych zaworów. Zapisane w protokołach Zarządu z 2018 roku priorytety w zakresie zmniejszania kosztów c.o. dotyczyły przede wszystkim termomodernizacji budynków. Za kwotę 7 tys. złotych wykonano badania termowizyjne budynków.

Za kwotę 183 tysięcy złotych można było docieplić kilka ścian budynków i ograniczyć ubytki ciepła.
Zdecydowano jednak inaczej…

Od momentu rozpoczęcia sezonu grzewczego otrzymywaliśmy sygnały od Mieszkańców o wadliwym działaniu zaworów z głowicą termostatyczną. W ramach gwarancji Firma ISTA w kilku przypadkach dokonała wymiany zaworów. Niestety w listopadzie i grudniu nasiliły się zgłoszenia o działaniu zaworów w tak przyjaznych warunkach pogodowych.

Uznaliśmy więc za pilną potrzebę zamieszczenia na stronie SM KLAKSON podstawowych informacji dotyczących działania zaworów z głowicą termostatyczną Firmy Danfoss.

Danfoss zawór termostatycznyHOT
Date 2019-12-15
File Size 505.3 KB
Download 722

Czytaj więcej: Zawory grzejnikowe

Prośba do mieszkańców posiadających garaże o podanie stanu liczników energii elektrycznej na dzień 31.12.2023 r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Klakson" w Lublinie prosi mieszkańców posiadających garaże o podanie stanów liczników elektrycznych na dzień 31.12.2023 r. mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie (81 526-65-92, 513-046-162) lub osobiście w siedzibie Spółdzielni przy ul. Szafirowej 8.

prośba do mieszkańców posiadających garaże o podanie stanu liczników energii elektrycznej na dzień 31.12.2023 r.
Date 2023-12-28
File Size 20.97 KB
Download 23

Spółdzielnia Mieszkaniowa KLAKSON

ul. Szafirowa 8, 20-573 Lublin
Tel: 81 526 65 92
Kom: 517 735 590
Fax: 81 527 58 36
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.